opigo cloud

Fakturering

Opigo mäter och fakturerar användaren för faktisk förbrukning.

MINA Fordon

Lägg till ditt fordon med tillhörande uppgifter från EV Database.

Tariff hantering

Ni väljer priset vad era användare ska betala per kWh

Statistik

Laddhistorik med förbrukning per användare, uttag, veckodag eller månad.