Elbilar är <br/> säkrare ur brandsynpunkt?

Elbilar är
säkrare ur brandsynpunkt?

Elbilar utmålas ofta som en större brandfara än bensinfordon. I själva verket kan det vara tvärtom. Men det är viktigt att vara aktsam om de andra risker som elbilarna och deras batterier för med sig. Men det är viktigt att vara aktsam om de andra risker som elbilarna och deras batterier för med sig.

”Parkerade elbilar fattar eld gång på gång”. ”Brandman: Elbilar en av de största farorna för oss”. ”Tesla-fordon beskylls för gigantisk eldsvåda som förstörde hundratals bilar”.

Så har oräkneliga rubriker lydit bara det senaste året, i takt med att elbilarna blivit en allt vanligare syn på våra gator. Men enligt Ola Willstrand, projektledare på RISE, finns det inget som tyder på att elbilar utgör en större brandrisk än bensin- och dieselfordon. Faktum är att risken rentav kan vara mindre.

Läs mer

Lämna ett svar