Vi vill blir er samarbetspartner

Elektriker / installatör

Opigo har inga egna elektriker utan använder oss av samarbetspartner för att genomföra installationer. Som elektrikerfirma / installatör kan du ihop med Opigo erbjuda kompletta elbilsladdningslösningar till dina kunder.

Fastighetsförvaltare

Frågar era kunder efter elbilsladdning. Vi kan blir er partner och erbjuda bekymmersfri elbilsladdning till era fastigheter/hyresgäster. Vi kan bland annat erbjuda automatiska kopplingar till ert fastighetssystem för att få med förbrukning på hyresavin.

Laddoperatör / Elbolag

Erbjuder ni elbilsladdning idag men behöver en oberoende tjänst. Opigo Cloud har idag stöd för de största tillverkarna i Sverige och med oss kan ni erbjuda bekymmersfri elbilsladdning med egen branding.

display4media-personal-magnus-lind

KOntakta oss